up.jpg (30565 bytes)

尋訪春天美麗的大崗校園,少不了我飛舞的美姿。我生在這裡、長在這裡,也愛在這裡,所以我說...我的春天在大崗

egg.jpg (13452 bytes)

山芥菜(食草)上的卵粒

juven.jpg (10712 bytes)

吃是小朋友(幼蟲)最常做的事

pupa.jpg (7940 bytes)

suck.jpg (10926 bytes)

快樂的吸食花蜜(成蟲)

lure.jpg (18039 bytes)

名花有主,拒絕誘惑

cross.jpg (14529 bytes)

交尾

lay.jpg (18632 bytes)

仔細的產卵在食草上,小仔仔出生後方便覓食

egg.jpg (13452 bytes)

期待著新生命,那會是下一次大崗動人的愛情傳說

LINK       蝴蝶生態公園         小毛毛的自然天地